Ocena zasobów pomocy społecznej

Wersja do wydruku

Sprawozdanie : OZPS

Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - ROPS .

Osoba merytoryczna zajmującą się tą sprawą:

Pan Krzysztof Ciupek
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice
Tel.: (32) 730-68-82
Fax: (32) 730-68-71
E-mail: kciupek@rops-katowice.pl

Typ zawartości: